Bogusław Samborski i Tadeusz Wesołowski w jednej ze scen przedstawienia.