Scena zbiorowa. Widoczni od lewej: Bronisława Bronowska, Zygmunt Tokarski, Wanda Stanisławska, Józef Winiaszkiewicz, Marian Godlewski.

Fotografia Czesława Datki.