Bogusław Samborski jako Senator w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.