Ewa Bonacka w jednej ze scen przedstawienia. 

Zdjęcie Stanisława Brzozowskiego.