Jedna ze scen przedstawienia. Władysław Neubelt i nierozpoznany aktor podczas gry w szachy.