Fragment przedstawienia - widoczni m.in.: Barbara Ludwiżanka (stoi 2. z prawej), Irena Eichlerówna w roli Marii (siedzi 4. z prawej), Alfred Szymański w roli Jerzego (siedzi 2. z lewej).