Widoczni od lewej: Józef Orwid jako Panisse, Bogusław Samborski jako Cezar, Mieczysław Myszkiewicz jako Brun, Mieczysław Gielniewski jako Escartefique. Fotografia Jana  Malarskiego.