Bogusław Samborski w jednej ze scen przedstawienia.  Fotografia Stanisława Brzozowskiego.