Fragment przedstawienia. Od lewej: Józef Kempa, Zbigniew Ziembiński i Józef Węgrzyn.