W scenie widoczny m.in. Kazimierz Junosza Stępowski (z lewej).