Bogusław Samborski jako Wielki Książę w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.