Jerzy Tatarkiewicz i Wanda Stanisławska w jednej ze scen.