Janina Kozłowska i Ludwik Sempoliński w jednej ze scen przedstawienia.

Fotografia z lat 1920-1939.