Kazimierz Junosza-Stępowski jako Szajlok. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.