W scenie widoczni od lewej: Ryszard Kierczyński, Elżbieta Łabuńska, Zygmunt Noskowski, Robert Boelke i Konstany Pągowski.