W scenie widoczni Stanisław Jaworski, Maria Mirska i Juliusz Łuszczewski. Fotografię wykonał Z. Bakuła-Mularski.