Scena z aktu II. W pałacu księcia Adama Czartoryskiego od lewej: Zofia Lindorfówna jako Ludwika Szczaniecka, Juliusz Starzyński jako Zdzisław Zamojski, Helena Larys-Pawińska jako Pani Falkowska, Helena Zahorska-Pauly jako Księżna Sapieżyna.