Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Zofia Barwińska, Władysław Neubelt, Czesław Strzelecki, Janina Wernicz.