Widoczni od lewej: Roman Dereń, Janusz Warnecki, Bogusław Samborski i Henryk Małkowski. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.