Władysław Neubelt jako Dulski i Irena Jasińska - Detkowska w roli Dulskiej w jednej ze scen przedstawienia.