Od lewej: Maria Mirska i Maria Malicka. Fotografię wykonał Z. Bakuła-Mularski.