Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Stefania Skassówna, Władysław Woźnik, Roma Pawłowska, Wacław Nowakowski i Władysław Staszewski.