Zofia Lindorfówna i Kazimierz Junosza-Stępowski w jednej ze scen przedstawienia.