Autor sztuki Jerzy Szaniawski w otoczeniu artystów. Siedzą od lewej: Zofia Lindorfówna, Jerzy Szaniawski, Alina Żeliska. Stoją m.in. Józef Węgrzyn (2. z lewej), reżyser Karol Borowski (3. z lewej), Franciszek Dominiak (4. z lewej).