Helena Gromnicka jako Iza w jednej ze scen przedstawienia.