Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Irena Grywińska, Ludwik Liedke i Janina Biesiadecka.