Maria Gorczyńska i Juliusz Osterwa w jednej ze scen przedstawienia.