Franciszka Platówna i Marceli Sowilski w jednej ze scen przedstawienia.