Scena z aktu IV. Widoczni od lewej: Maria Modzelewska jako Żaklina, Bogusław Samborski jako Moscat i Stanisław Daczyński jako Marek.