Kazimierz Junosza-Stępowski jako Otello w jednej ze scen przedstawienia.