Janina Porębska i Zygmunt Noskowski w jednej ze scen z 1. aktu przedstawienia.

Fotografia B. Cichosza.