W scenie widoczni Alicja Matusiakówna i  Kazimierz Junosza-Stępowski .