Juliusz Osterwa jako Petrucchio i Hanka Ordonówna jako Katarzyna w jednej ze scen.