Bogusław Samborski w roli tytułowej w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Stanisława  Brzozowskiego.