Juliusz Osterwa jako Student w jednej ze scen przedstawienia.