Hanka Ordonówna jako Burmistrzanka i Juliusz Osterwa jako Student w jednej ze scen.