Scena z przedstawienia. Od lewej: Hanka Ordonówna jako Mary Berger, Tadeusz Burnatowicz jako Glessing.