Siedzi Kazimierz Junosza-Stępowski w roli Kotwicza, stoi Wiktor Biegański w roli Szambelanica.