Kazimierz Junosza-Stępowski jako król Stefan Batory. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.