Siedzą przy stole od lewej: Marian Bogusławski, Halina Galińska i Zygmunt Noskowski.