Celina Niedźwiecka w roli Bronki i Gustaw Buszyński w roli Tadeusza w jednej ze scen przedstawienia.