Nina Świerczewska jako Panna Młoda i Kazimierz Kijowski jako Burmistrz.