Bogusław Samborski jako Danton. Fotografia Stanisława  Brzozowskiego.