Barbara Ludwiżanka (z prawej) i Krystyna Andrzejewska w jednej ze scen przedstawienia.