Stefania Jarkowska i Bogusław Samborski w jednej ze scen. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.