Jedna ze scen przedstawienia. Na podłodze siedzi Roman Niewiarowicz jako Stephen Baird. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Stanisława Kostecka jako Jola Tyler, Zofia Barwińska jako Grace Tyler, Henryk Rozmarynowski jako Saun Velch, Janina Piaskowska jako Margy Elliot, Antonina Klońska jako Pani Tyler i Józef Leliwa jako John Tyler. Stoją w drugim rzędzie od lewej: Tadeusz Burnatowicz jako Sidney Ros i Zdzisław Karczewski.