Józef Węgrzyn i Jaga Dobrzyńska w jednej ze scen przedstawienia.

Fotografia Jana Malarskiego.