Irena Wasiutyńska i Bogusław Samborski w jednej ze scen przedstawienia.