Stanisława Kostecka jako Albina i Józef Karbowski jako Korycki w jednej ze scen przedstawienia.