Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Tadeusz Białkowski jako Niunek Lubicz, Eugeniusz Solarski jako Alfred Kalina, Józef Karbowski jako Korycki i Anna Walewska jako służąca.